ÁSZF

1
ÁSZF
Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu és a www.iraspszichologia.com weboldalakak (a továbbiakban Weboldalakak), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát szabályozza.
I. A Szolgáltató
A Weboldalakak üzemeltetője Franyó Anna (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay tér 19. ½., elektronikus levélcím: iraspszichologia@gmail.com (a továbbiakban Szolgáltató).
II. A tartalmak szellemi tulajdona
1) A http://www.iraspszichologia.hu és a www.iraspszichologia.com weboldalakak tartalma, a hírlevelek, a letölthető tanulmányok, dokumentumok, rajzok, ábrák vagy saját fotók Franyó Anna (a továbbiakban Szerző) saját és kizárólagos szellemi jogtulajdonát képezik, és szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).
2) A Weboldalakak mindennemű tartalmának (ideértve a termékeket és szolgáltatásokat is) előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, utánközlése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkolása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.
3) A Weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző, Franyó Anna előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szerző neve és a forrás megjelenítése kötelező, és a szerző által engedélyezett tartalom vagy tartalomrészlet használható fel az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, módon, formában és terjedelemben.
III. A Weboldalak rendszere
1) Felhasználónak minősül a Weboldalak látogatója, illetőleg mindenki, aki annak bármely ingyenes és/vagy ellenszolgáltatás fejében történő Szolgáltatását igénybe veszi (továbbiakban Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a Weboldalak szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi nyilatkozat feltételeit.
2) A Weboldalak használata, Szolgáltatásai/Termékei egy részének megismerése ingyenesen is igénybe vehető. Míg más ingyenes és/vagy ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Termékek/Szolgáltatások nyújtásához és teljesítéséhez szükség van a személyes adatok megadására, regisztrációra.

3) Feliratkozási feltételek
3.1 A Weboldalak hírlevelére való feliratkozás a Felhasználó részéről önkéntesen történik a nevének és e-mail címének megadásával. 3.2. A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó kijelenti, hogy: a) jelen ÁSZF és a Weboldalakon közzétett Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat és a Szerzői Jogi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. b) az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a Szolgáltatótól.
III.3.3. A feliratkozással a Felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató ingyenes hírlevél-sorozatát határozatlan ideig a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre megküldje, amely a hasznos információk mellett a Szolgáltató saját Termék/Szolgáltatás palettáját tartalmazó üzeneteket, valamint ellenszolgáltatás fejében elérhető Szolgáltatásai/Termékei megismerésének, igénybevételének lehetőségeiről szóló tájékoztatást is tartalmazhatnak, melynek igénybevételére kizárólag Felhasználó döntése és a Szolgáltatás/Termék Szolgáltatótól történő megrendelése esetén kerül sor.
III.3.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeli, harmadik személynek nem adja át. NAIH szám: 138498/2018.
III.3.5. A Szolgáltató biztosítja a hírlevélről való leiratkozás lehetőségét. A leiratkozás történhet a Felhasználó részéről akár a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, vagy a leiratkozási szándék az iraspszichologia@gmail.com e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik.
III.3.6. A regisztrált Felhasználó kérheti az általa megadott adatok módosítását e-mailben (iraspszichologia@gmail.com).
III.3.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes adatokkal történő feliratkozást kezdeményező Felhasználókat, illetve ha a Szolgáltatónak már nem áll érdekében Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása, a Felhasználót a hírlevél-sorozatról előzetes figyelmeztetés nélkül leiratkoztassa, törölje az adatbázisból és kizárja az olvasói köréből. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a Felhasználó ennek ismeretében iratkozik fel.
III.3.8. A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett hírlevél-feliratkozás megszüntetése esetén a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa megrendelt és ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználót az általa megadott e-mail cím útján tájékoztassa.
IV. Termék/Szolgáltatás megrendelés menete
IV.1. Az Íráspszichológia Termékeinek/Szolgáltatásainak megrendelésére (a továbbiakban Megrendelés) Interneten keresztül, elektronikus úton, a http://www.iraspszichologia.hu vagy a www.iraspszichologia.com weboldalakon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen lehetséges.
A Weboldalakon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
IV.2. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe venni kívánt Termék/Szolgáltatás lényegi tulajdonságait, jellemzőit a konkrét Termék/Szolgáltatás ún. értékesítési oldalán rögzítettek tartalmazzák. A Termékek/Szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk.
A Weboldalakon feltüntetett árak mindig bruttó összeget jelentenek, ÁFA mentes szolgáltatások, és minden esetben magyar forintban értendők.
A weboldalakról megrendelhető termékek és szolgáltatások árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek/szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
A kedvezmények és akciók a weboldalakon meghirdetett időtartamra szólnak, és csak a meghirdetett ideig vagy a készlet erejéig vehetők igénybe.
A Szolgáltató mindent megtesz az oldalain megjelenő adatok (Termékek/Szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, stb.) pontossága érdekében. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldalak felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási szándékától.
IV.3. A megrendelés és a szerződéskötés Termék/Szolgáltatás értékesítési oldalán található megrendelő űrlap kitöltésével és a „Megrendelés”, „Jelentkezés” vagy azzal azonos tartalmú gomb megnyomásával történik. A Felhasználó a megrendelés elküldésével egyúttal kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán, hétvége, munkaszüneti nap vagy szabadságolás esetén a Megrendelés leadásától számított 1 héten belül elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a Megrendeléssel kapcsolatos – úgymint a Megrendelő személye és elérhetőségei, a megrendelt Szolgáltatás/Termék neve és annak ellenértéke, fizetési módja és az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos – adatokra vonatkozóan.
Amennyiben a Felhasználó a visszaigazolás során az általa megadott adatok elektronikus rögzítésében felmerülő hibát tapasztal, írásban kérheti a Szolgáltatót a megadott adatok módosítására (felülírására és rögzítésére) az iraspszichologia@gmail.com e-mail címen.
IV.4. Fizetési módok és feltételek
IV.4.1. A Felhasználó által megrendelt Termék/ Szolgáltatás ellenértékének fizetése előre banki átutalással, banki pénztári befizetéssel és postai rózsaszín csekken (Belföldi postautalvány) keresztül lehetséges.
IV.4.2. A Felhasználó köteles határidőre eleget tenni a fizetési kötelezettségének a visszaigazoló levélben szereplő feltételeknek megfelelően, azaz a megrendelésről kapott visszaigazolástól számított 10 napon belül.
A számlát a Termék/Szolgáltatás árának berkezését követően postai vagy elektronikus úton kézbesítjük.
IV.5. A termékek és szolgáltatások szállítása, teljesítése
IV.5.1.a) Egyszeri teljesítésű elektronikus termékek/szolgáltatások (pl.: letölthető e-book, hanganyag) esetén a Szolgáltató a Felhasználó befizetésének megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül e-mailben elküldi az elektronikus hozzáférést biztosító linket.

IV.5.1.b) Kézbe vehető előre gyártott termék (pl.: CD/DVD, papír alapú könyvek) esetén a kiszállítás postai úton (a Magyar Posta Zrt. közreműködésével) történik, ajánlott küldeményként. A Szolgáltató a Felhasználó befizetésének megérkezését követő 7, de legkésőbb 30 munkanapon belül postára adja a terméket.
IV.5.1.c) Az elkészült grafológiai elemzések kiszállítása postai úton (a Magyar Posta Zrt. közreműködésével) történik, ajánlott küldeményként vagy pdf –fájlként elektronikus úton kerülnek küldésre. Grafológiai elemzések esetén a Szolgáltató a befizetés és az elemzés elvégzéshez szükséges anyagok (írásminta és kitöltött nyomtatványok) beérkezését e-mailben visszaigazolja, és egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a grafológiai elemzése elkészítésének pontos vállalási határidejéről. Az elkészült elemzés postára adása illetve elektronikus úton történő megküldése a jelzett elkészülési határidőtől számított 7 munkanapon belül történik.
IV.5.2. A kézbe vehető termékek és a grafológiai elemzések Magyarországra történő postai kiszállítása esetén a szállítás díjmentes.
Magyarországon kívüli megrendelésre a Szolgáltató 1500.- Ft átalányú postázási költséget számol fel, amit a termék árával együtt előre fizet meg a Felhasználó.
Kizárja a Szolgáltató a felelősségét, ha a kézbe vehető Szolgáltatást/Terméket a kézbesítést végző Posta késedelme okán nem teljesíti a Felhasználóval egyeztetett időpontban.
IV.5.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem tudja teljesíteni, mert az nem áll rendelkezésére, erről és az esetleges helyettesítő termékről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre Szolgáltató a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett Szolgáltatás/Termék ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni köteles.
Ezen rendelkezés alkalmazására nem kerül sor abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Szolgáltatást/Terméket a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert a Felhasználó a Szolgáltatás/Termék ellenértékét az általa választott fizetési módnak megfelelően nem egyenlítette ki.
IV.5.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül (például versenyérdek ütközés miatt, illetve grafológiai elemzések esetén az Európai Grafológusok Szakmai Etikai Kódexének 10. bekezdése értelmében) visszautasítson.
Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett teljes vételár összeget visszatéríti a Felhasználó részére. A döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel nem lehet.

IV.5.5. A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételével, illetve Termékének megvásárlásával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony elektronikus úton (Internet) és távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma – a Felhasználó neve és/vagy a regisztráció alkalmával általa megadott e-mail cím alapján, – archiválásra kerül, továbbá visszakereshető és hozzáférhető.
IV.5.6. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony alapját képező szerződés megkötésének nyelve magyar.
IV.5.7. Felhasználó a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével írásban fordulhat Szolgáltatóhoz a megadott elérhetőségein.
IV.6. Szerzői jogok
A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján), és a szerző, Franyó Anna szellemi jogtulajdonát képezik. A termékek és szolgáltatások egészének, vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában másolása, sokszorosítása, nyilvános bemutatása és közzététele, digitális vagy hagyományos adathordozón való terjesztése, továbbközlése vagy továbbértékesítése csak a Szerző írásos engedélyével lehetséges.
V. A felhasználó igényérvényesítése
V.1. A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog
A Felhasználó által leadott Megrendeléssel közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés vonatkozásában a Felhasználót (Fogyasztót) megillető elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák.
V.1.1. Ennek értelmében a Fogyasztó elállási és felmondási jogát
a) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek; vagy több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termékeknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
b) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított 14 napon belül indokolás nélkül gyakorolhatja

A Termék átvételének időpontja kézbe vehető termék esetén a termék postai kézbesítésének a napja, az elektronikus termékek (pl.: letölthető – mp3 vagy pdf) termékek esetén a Szolgáltató részéről történő a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre, a megrendelt Termékhez való elektronikus hozzáférést biztosító üzenet megküldésének időpontja.
V.1.2. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. § rendelkezésében foglaltak esetén, azaz:
– olyan nem előre gyártott termék/szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: grafológiai elemzés)
– lezárt csomagolású CD/DVD esetén, ha az átvételt követően a Felhasználó a csomagolást már felbontotta,
– nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (azaz letölthető elektronikus termék, mint pl.: e -book, mp3, video) esetén, ha a Szolgáltató azt vagy annak letöltéshez szükséges linket, illetve a megnyitáshoz szükséges jelszavakat/kódokat elküldte,
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítést követően a felmondási vagy elállási jogát elveszti.
V.1.3. A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási/felmondási nyilatkoztatnak tartalmaznia kell: a megrendelő nevét és címét, a termék vagy szolgáltatás nevét, a szerződéskötés időpontját/átvétel időpontját, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől.
A Fogyasztó elállási vagy felmondási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címre elküldve közölheti a Szolgáltatóval.
V.1.4. A Felhasználó elállási vagy felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát az V.1.1. pontban jelzett határidő lejárta előtt elküldi.

V.1.5. A Felhasználó az elállási joga gyakorlása során köteles a kézbe vehető terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszaküldeni. Elállás esetén a Felhasználó viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít.
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt megküldi.
V.1.6. Kézbe vehető termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék ellenértékét, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
V.1.7. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
V.1.8. A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.
A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja bankszámlaszámát, melyet a Szolgáltató és Felhasználó – az ellenszolgálgatás összegének visszatérítési módja vonatkozásában – a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekint.
V.1.9. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás teljesítése megkezdését követően él a felmondási jogával, az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.
V.1.10. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés a Felhasználó kérése alapján a felmondási jog érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődött.
V.1.11. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

V.1.5. A Felhasználó az elállási joga gyakorlása során köteles a kézbe vehető terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszaküldeni. Elállás esetén a Felhasználó viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít.
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt megküldi.
V.1.6. Kézbe vehető termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék ellenértékét, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
V.1.7. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
V.1.8. A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.
A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja bankszámlaszámát, melyet a Szolgáltató és Felhasználó – az ellenszolgálgatás összegének visszatérítési módja vonatkozásában – a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekint.
V.1.9. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás teljesítése megkezdését követően él a felmondási jogával, az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.
V.1.10. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés a Felhasználó kérése alapján a felmondási jog érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődött.
V.1.11. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

V.2. Garancia, Szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
V.3. A fogyasztói panaszügyintézés írásban az iraspszichologia@gmail.com címen történik.
Vitás esetekben lehetőség van peren kívüli megegyezésre. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
VI. Felelősség
VI.1. A Weboldalak tartalma tájékoztató jellegű, az adatok és az információk saját célú felhasználása a felhasználó felelősségére történhet. Ugyanakkor a Szolgáltató törekszik a Weboldalakon megjelenő információk szakszerű tartalommal történő elhelyezésére és frissítésére.
VI.1. Mindazonáltal, hogy a Szolgáltató és Franyó Anna a legjobb tudása szerint támogatja a Felhasználót önismerete fejlesztésében, képességeinek és lehetőségeinek feltárásában, az önmegvalósításában, a Weboldalakon, illetve a Szolgáltatások/Termékek keretében átadott ismeretek és tanácsok nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó életében történő tényleges változások elindításához vagy bekövetkezéséhez. Ez ugyanis számos egyéni tényező, illetve a Felhasználó saját személyes elhatározásának, aktív közreműködésének és munkája eredményének függvénye.
A Weboldalakon, illetve a Szolgáltatásokban/Termékekben bemutatott minták és javaslatok nem kínálnak, nem helyettesítik és nem pótolják az orvosi, pszichológiai vagy egyéb szaktanácsadást.
A Felhasználó a Weboldalak, illetve a Szolgáltatások/Termékek igénybevételével, használatával egyidejűleg jelen ÁSZF elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és/vagy Franyó Anna nem felelős és semmilyen módon nem vállal felelősséget felelősségét a Felhasználó sikereiért vagy kudarcaiért. Kizárólag Felhasználó felelős önmagáért és azokért a döntésekért, tettekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.
VI.2. A weboldalak elérhetősége, működése
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalakát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamenetes lesz. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okkal (különösen az internet szolgáltatás meghibásodása, technikai leállás vagy a Weboldalaklal szembeni támadások által okozott problémák) kapcsolatban keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Szolgáltató a szolgáltatás során használt szoftverek pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
VI.3. Továbbított információk
VI.3.1. A Weboldalak tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek harmadik fél tulajdonában, kezelésében álló honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Az így elérhető honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azok tartalmát nem ellenőrzi.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen linkelés tartalma hatályos jogszabályba ütközik vagy harmadik fél jogait sérti, haladéktalanul gondoskodik ezen linkek eltávolításáról, törléséről.
VI.3.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem érdekkörében álló internetes felületen megjelenő a Szolgáltató azon szellemi forrására hivatkozó tartalmakért, reklámokért, információkért, amelyek továbbítását nem a Szolgáltató kezdeményezte, nem a Szolgáltató választotta meg a címzettjét és az információt.
VI.3.3. A Szolgáltató (a saját hirdetéseit és tartalmait kivéve) nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Weboldalakán megjelent, harmadik féltől származó tartalmakért hirdetésekért, promóciókért vagy az azokból eredő a Felhasználónak okozott bármilyen károkért.
VII. A felhasználó magatartása
VII.1. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Weboldalakon általa közzétett saját hozzászólásai, üzenetei tatalmáért. A Weboldalak használata vagy más Felhasználókkal folytatott interakciók során a Felhasználó által közzétett tartalom, hozzászólás nem lehet káros, obszcén, jogszabályokat, közerkölcsöt, a Szolgáltató vagy harmadik személy jogait és érdekeit sértő. Ezekkel összefüggésben kizárólag a tartalmat közzétevő Felhasználót terheli felelősség.
VII.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett, illetve az alábbi esetekben előzetes értesítés nélkül saját belátása szerint eltávolítsa/törölje a kifogásolható tartalmakat, a Felhasználó hozzáférését felfüggessze vagy megszüntesse, ha a Felhasználó törvény vagy szerződés által védett dolgokat, szerzői jogokat sért, akadályozza/zavarja/károsítja a Weboldalak biztonságát, olyan tevékenységet folytat, amely megzavarja a többi Felhasználót abban, hogy élvezze a Weboldalak eredeti jellegét, kereskedelmi célra használva hirdet vagy eladásra ajánl termékeket/szolgáltatásokat, illetve spam jellegű vagy reklámtartamú üzeneteket küld.
VII.3. Szolgáltató az általa Felhasználónak elküldött hírlevelek, megrendelést visszaigazoló e-mailek megérkezését vélelmezi. Az postafiók karbantartásáért, fogadóképességének biztosításért, valamint annak rendszeres látogatásáért a Felhasználó felelős, ezek elmulasztásából adódó következményekért Szolgáltatót felelősség nem terheli.
VII.4. Szolgáltató feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
VII.5. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatai biztonságát.
VIII. Egyéb
VIII.1. A Felhasználó a hírlevél-feliratkozáskor, valamint a Weboldalak, illetve annak Termékei/Szolgáltatásainak használatával maradéktalanul elfogadja jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételekben, illetve ennek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési és Adatbiztonsági Nyilatkozatban, továbbá Szerzői Jogi Nyilatkozatban foglaltakat.
VIII.2. A Szolgáltató fenntartja ezen Nyilatkozatok megváltoztatásának, módosításának jogát. Bármely módosítás akkor lép életbe, amikor a módosítás szövege a Weboldalakon online elérhetővé válik. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítást követően továbbra is igénybe vesz a Weboldalakt, illetve annak Termékeit/Szolgáltatásait, azzal elfogadja, tudomásul veszi és vállalja a módosított szabályzatokban foglaltakat.
VIII.3. Jelen ÁSZF, illetve ennek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési és Adatbiztonsági Nyilatkozat, továbbá Szerzői Jogi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a mindenkor hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
Vitás esetekben lehetőség van peren kívüli megegyezésre. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 1016 Budapest, Krisztina krt.99.
Amennyiben a felek jogvitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni, alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk. További információ

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A Weboldal további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.

Bezárás